Tut Xác Minh BM Doanh Nghiệp Facebook Business 1s mới nhất

Tut Xác Minh Doanh Nghiệp Facebook Business (BM) 1s mới nhất

Share BM350 trắng chưa tạo TKQC qua.
– Tạo TKQC
– Tạo app bình thường
– Tạo 1 fanpage thường
– Vào phần Store => Đăng ký tài khoản thương mại =>Thêm sản phẩm
Ngâm 1-2 tiếng vào lại..sẽ bắt xmdt trong phần store..=> Bấm và up cmnd

Đợi là về tick là done Tut Xác Minh BM – Doanh Nghiệp Facebook Business

Tagged

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *