Ngày: Tháng Mười Một 14, 2020

Chia sẻ 3 cách ép index bài viết nhanh nhất

Google index là gì? Ở đây Google Index được hiểu là sau khi bạn viết or tạo ra 1 sản phẩm mới trên Website của mình, bạn báo cho Google và Google xác nhận cho người khác có thể tìm kiếm thông tin đó. Làm sao để index website lên Google nhanh nhất, là câu […]

Read more

3 cách khắc phục lỗi bị chặn gửi lời mời kết bạn trên Facebook

Phiên bản Facebook mới hiện nay xuất hiện tương đối nhiều lỗi điển hình như lỗi bị chặn gửi lời mời kết bạn trên Facebook.

Read more